Mr. Jeroen Pols en Mr. Marie-Louise Genet:

“We zijn op een regelrechte ‘smoking gun’ gestuit,
die zijn weerga niet kent.”

2021 © Café Weltschmerz | deze versie WantToKnow.nl

x

In een nieuw deel van de wekelijkse juridische analyses van de juristen Jeroen Pols en Marie-Louise Genet, te vinden op de website van Café Weltschmerz, wordt ingegaan op het getuigenverhoor dat vorige week heeft plaatsgevonden bij de rechtbank Zeeland-West Brabant. Hier is onverbloemd aan het licht gekomen dat de rechtspraak, alsook andere overheidsinstanties in Nederland, tegen het principe van de trias politica in, níet onafhankelijk opereren en mogelijk zelfs corrupt zijn.

In dit gesprek wordt ingegaan op het getuigenverhoor dat heeft plaatsgevonden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, waarbij de directeur Taskforce (per ongeluk?) onder ede heeft toegegeven dat hij een presentatie heeft gegeven over de ontmanteling van Fort Oranje in een bijeenkomst waar niet alleen allerlei overheidsinstanties betrokken waren, maar óók een aantal rechters.
Dit is absoluut in strijd met artikel 12 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en dus in strijd met de Trias Politica. Hiermee is komen vast te staan dat de rechtspraak niet onafhankelijk (en mogelijk zelfs corrupt?) is. Dit is een ‘smoking gun’ om het nog maar mild uit te drukken. De rechtspraak weet dat zelf ook, aangezien de rechter tijdens de zitting buitengewoon ongemakkelijk werd toen dit ter sprake kwam, aangezien zij ook wel aan haar theewater voelt dat dit alle perken te buiten gaat en dat de onafhankelijke rechtspraak hiermee door haar hoeven is gezakt.
Hiermee staat de weg open naar herziening van eerdere vonnissen, aangezien diverse wrakingskamers zelf hebben opgeschreven dat ‘als er van tevoren overleg had plaatsgevonden over individuele zaken’, dit een reden voor toewijzing van de wraking zou zijn geweest. Destijds kon dit niet bewezen worden (al stonden alle seinen op “rood” en was alertheid geboden), maar nu dus wel. Dit verhaal gaat dus nog een staartje krijgen…
NB Kijkerswaarschuwing. De inhoud van deze uitzending kan als zeer schokkend worden ervaren door zowel juristen als burgers. De rechtspraak is hiermee compleet ontmaskerd en heeft haar ware gezicht laten zien. Het wordt tijd om met een hele grote bezem door de rechtspraak heen te gaan. Deze zaak staat niet op zichzelf, maar is illustratief voor iets wat wij al veel langer weten, maar nu eindelijk ook kunnen bewijzen. Dit is vergelijkbaar met de misstanden bij Jeugdzorg alsmede de Kinderopvangtoeslagaffaire, waarin de rechtspraak eveneens gefaald heeft.

Pols en Genet zijn op een regelrechte ‘smoking gun’ gestuit die zijn weerga niet kent. Iets waar de rechtspraak zich ook terdege van bewust is, zo onthullen ze in de uitzending. Tel daar de rechtspraak inzake corona gerelateerde kwesties, de toeslagenaffaire en de misstanden binnen de jeugdzorg bij op en er doemt een uiterst schimmig beeld van de Nederlandse jurisprudentie op, waar het laatste woord nog niet over gesproken is.

In het kader van rechtsstatelijkheid:
er zullen binnenkort vier fysieke bijeenkomsten bij Sociëteit Weltschmerz worden georganiseerd waar eenieder die geïnteresseerd is in juridische weerbaarheid, alsook weerbaarheidstrainingen in het algemeen, zich voor kan aanmelden.
Woensdag 22 december is de aftrap met een kennismakingsbijeenkomst Juridische Weerbaarheidstraining, waarna woensdag 12, 19 en 26 januari 2022 diverse weerbaarheidstrainingen zullen volgen. Houd de website en de nieuwsbrief van Café Weltschmerz in de gaten indien u zich wilt aanmelden voor één van deze bijeenkomsten.

NB Kijkerswaarschuwing. De inhoud van deze uitzending kan als zeer schokkend worden ervaren door zowel juristen als burgers. De rechtspraak is hiermee compleet ontmaskerd en heeft haar ware gezicht laten zien. Het wordt tijd om met een hele grote bezem door de rechtspraak heen te gaan. Deze zaak staat niet op zichzelf, maar is illustratief voor iets wat wij al veel langer weten, maar nu eindelijk ook kunnen bewijzen. Dit is vergelijkbaar met de misstanden bij Jeugdzorg alsmede de Kinderopvangtoeslagaffaire, waarin de rechtspraak eveneens gefaald heeft.

Bronnen:

~ Artikel 12 Wet op de Rechterlijke Organisatie (onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak is onderdeel van de Trias Politica): https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001830&hoofdstuk=2&afdeling=1&artikel=12&z=2017-03-01&g=2017-03-01

~ Op 30 mei 2011 is er een WODC-rapport van 119 pagina’s verschenen met de titel Mexicaanse griep in Nederland Berichtgeving, verontrusting en publieksreacties’, waarin de rol van de reguliere media zwaar bekritiseerd is (het voeren van een onnodige angst-campagne): https://www.wodc.nl/binaries/volledige-tekst_tcm28-71937.pdf en https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/1915

~ Artikel in Follow The Money (Platform voor Onderzoeksjournalistiek) d.d. 11 december 2021 “Wetenschappers waarschuwen voor een nieuwe digitale identiteit”https://www.ftm.nl/artikelen/internationale-digid-lobby

~ Reflectierapport van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State inzake de Kinderopvangtoeslagaffaire d.d. 19 november 2021 waarin de afdeling het boetekleed aantrekt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij te laat is teruggekomen op de strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het reflectierapport van de Afdeling bestuursrechtspraak dat is uitgebracht. https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/reflectierapport-afdeling-bestuursrechtspraak-raad-van-state-kinderopvangtoeslagaffaire/

~ Artikel in het NRC d.d. 19 november 2021 “Raad van State diep door het stof voor eigen rol in de Toeslagenaffaire”https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/19/raad-van-state-biedt-excuses-aan-voor-rol-toeslagenaffaire-a4066154

~ Verslag Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend onrecht d.d. 17 december 2020: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf

~ Livestream van de zitting in Hoger Beroep van de zitting d.d. 3 december 2021 inzake de Stichting Ik wil gewoon naar school versus de overheid (inzake de mondkapjes op school): https://potkaars.nl/blog/2021/12/2/live-hoger-beroep-stichting-ik-wil-gewoon-naar-school-staat-over-mondkapjes-op-school

~ Arrest Stichting Ik wil gewoon naar school (inzake de mondkapjes) d.d. 14 december 2021: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2452&showbutton=true

~ Arrest Stichting Bewust Nederland (inzake de mondkapjes) d.d. 14 december 2021: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2453&showbutton=true

Source: wanttoknow.nl

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet