De redactie verkondigt soms wel eens een mening naar aanleiding van de puinhoop van staatswege, aangericht door “deskundigen” en “wetenschappers” uit hoofde van een door de WHO gedicteerde agenda. Het RIVM – dat wij financieren – is een staatsinstelling dat niet anders doet dan paniek zaaien, desinformatie verspreiden en politiek correcte manipulaties heuse “onderzoeken” durven te noemen.

Het RIVM is echter NIET in staat gebleken aannemelijk te maken dat het SARSA-CoV-2 virus de exclusieve veroorzaker van de ziekte COVID-19 is, besmettelijk is en met grafeeninjecties kan worden bestreden. Het RIVM is een incompetente verzameling ambtenaren van het niveau kletsmajoor, peperduur en bovendien levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk omdat men gebruik maakt van de even corrupte media en de goedgelovigheid van de mensen in vaccinatieparadijs Nederland, waar volgens deze onverantwoordelijke fantasten al 90% immuun is voor “corona”. Het RIVM, het OMT c.s. zijn volksvijandige instellingen, varend onder valse vlag en betaald om u tegen te werken waar en wanneer ze maar kunnen.

Als deze door Bill Gates en Big Pharma omgekochte club onder leiding van Jaap van D. “handelde in opdracht”, dan weet u wel waar dit eindigt.


Met grote regelmaat publiceert het RIVM onderzoeksresultaten, waarbij vaak een enquête aan de basis van het verhaal ligt. Zonder problemen kan dit door ons betaalde overheidsinstituut resultaten presenteren, niet gehinderd door transparantie en onderbouwing. Met andere woorden: men zou met groot gemak uitslagen kunnen presenteren, zonder dat daar verder onderzoek heeft plaatsgevonden. Het RIVM meldt het, dus het is zo. In den beginnen was er licht, én het RIVM. Je moet ergens beginnen, nietwaar? Net als bij de PCR-testen nemen we het RIVM met enkele bulkcarriers zout om ons gezonde verstand de ruimte te kunnen blijven geven.

In het vaccinatie-paradijs Nederland is alles op orde en beweert het RIVM te hebben onderzocht hoe effectief het “vaccin” el niet is tegen een mutant van een niet bewezen “virus”: de deltavariant.

Vaccins ook bij deltavariant zeer effectief tegen ziekenhuis- en IC-opname

Coronavaccins werken goed om te voorkomen dat mensen door COVID-19 in het ziekenhuis of op de IC intensive care  voor COVID-19 worden opgenomen blijkt uit een nieuwe analyse van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De vaccins beschermen bij volledig gevaccineerden voor 95% tegen ziekenhuisopnames, en voor 97% tegen IC-opname. De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 in het ziekenhuis te worden opgenomen is 20 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor de IC is die kans als volledig gevaccineerde zelfs 33 keer zo klein.

Een Brits rapport van de National Health Service beweert echter het omgekeerde te hebben geconstateerd:

Tweederde van de Delta sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk zijn gevaccineerden.

Specifiek genomen komt het op het volgende neer:

Van 1 februari tot 2 augustus registreerde het VK 742 sterfgevallen door de Delta variant.

Van de 742 sterfgevallen waren er 402 (54%) volledig gevaccineerd. 79 (11%) hadden één prik gekregen. Slechts 253 (35%) waren niet gevaccineerd.

Het RIVM heeft het dus niet over sterfgevallen, maar ziekenhuisopnamen. Dat is eigenlijk volstrekt oninteressant. Je kunt op allerlei manieren in een ziekenhuis terecht komen. Voor de veiligheid wordt iedereen nog maar eens getest. Zou het? Want waarom zou je een volledig gevaccineerde nog testen? Dan val je feitelijk van je geloof af.

Een tijd lang ging het gerucht dat het Amerikaanse CDC voor gevaccineerden de Ct-waarde van de PCR-test aftopte naar 25 cycli en voor ongevaccineerden tot 45 cycli. Het doel is duidelijk: gevaccineerden kunnen geen Covid-19 meer krijgen, ongevaccineerden wel. “Factcheckers” doken er direct bovenop en het werd bij hoog en bij laag ontkend. Het is inderdaad niet te traceren en het CDC zou uitermate dom zijn om dat (publiekelijk) te adviseren. Wat de laboratoria doen weet niemand. “Factcheckers” zeggen dat het onzin is, omdat het CDC de regel hanteert dat een Ct-waarde boven 28 zinloos is. Maar de particuliere laboratoria en ziekenhuizen hebben financiële belangen en hebben verzekeringstechnisch baat bij een hoog sterftecijfer onder ongevaccineerden. Een geregistreerd “COVID-19” geval levert daar drie keer zoveel aan vergoedingen op.

Terug naar het RIVM

Liefst 95% van de volledig gevaccineerden komen volgens het “onderzoek” niet meer in het ziekenhuis terecht. Het is en blijft een gok met je gezondheid, want 5% komt alsnog in het ziekenhuis terecht. Moet je dan maar hopen en bidden dat je bij de 95% mag horen? Een weet het RIVM misschien ook nog te melden hoe die verhouding was vóór de vaccinatie campagne? Toen kreeg je thuis “COVID-19” en had je zonder vaccinatie  98,5% kans om te genezen, zelfs zonder dat je dat zelf in de gaten had. De 1,5% die ziek werd kwam ook niet in zijn geheel in het ziekenhuis terecht. Het had veel weg van de seizoensgriep, maar het RIVM noteert sinds de eerste lockdown geen enkel geval van griep meer.  Een studie van het RIVM over dat fenomeen heeft het licht nog niet gezien, gek genoeg.

Het grootste drama is nog, dat 5% van de ziekenhuisopnamen volgens genoemd “onderzoek” nota bene bestaat uit dubbel gevaccineerde mensen. Hiermee is bewezen dat het “vaccin” geen enkele toegevoegde waarde heeft, eerder is het tegendeel het geval, gezien de bijna 2.000 vaccinatiedoden in ons land. Bij het RIVM zal niemand ons duidelijk kunnen maken waar een nog steeds niet goedgekeurd “vaccin” ons tegen zou moeten beschermen. In ieder geval niet tegen iets wat men niet heeft aangetoond en ook niet tegen iets, waarvan we weten dat sterfteratio 0,15% is. Niet anders dan de seizoensgriep en niet relevant, omdat het nooit relevant was, al eeuwen niet.

Wat is nu het punt wat het overheidsinstituut wil maken? Welnu, ze maken het punt namens de vaccinindustrie en de politiek, waar ze hun resultaten op hebben afgestemd. Was namelijk eerst het “vaccin” niet zo effectief tegen een gemuteerd SARS-CoV-2 “virus”, thans heeft men ontdekt, dat het wel het geval is. De conclusie is absoluut nergens op gebaseerd. Dat kan ook niet zolang het RIVM geen aanwijzing heeft dat het “virus” bestaat, muteert of besmettelijk is. Of dat er een “vaccin” zou zijn dat de mens immuun kan maken, terwijl ze wel degelijk in het ziekenhuis terecht komen.

Corrupte kletsmajoors namens een politieke agenda.

Source: herstelderepubliek.wordpress.com

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet