Om een vaccin te zijn, moet aan verschillende criteria voldaan zijn: 1) De injectie moet u immuun maken tegen antilichamen van een ziekteverwekker (virus of bacterie), schrijft Dr Trozzi.

2) Eer moet worden aangetoond dat de antilichamen die na de injectie worden geproduceerd, bescherming bieden tegen dat virus of die bacterie.

3) De injectie moet aantoonbaar het aantal ziekenhuisopnames of sterfgevallen ten gevolge van de ziekteverwekker verminderen.

4) De injectie moet aantoonbaar de ernstige symptomen van de ziekteverwekker verminderen.

5) Met de injectie moet worden aangetoond dat u de ziekteverwekker niet langer bij u draagt.

6) De injectie moet aantonen dat ze de overdracht van de ziekteverwekker van u op anderen stopt.

Bestudering van deze criteria

Laten we deze criteria nader onderzoeken om te bespreken of aan deze criteria is voldaan om van een “vaccin” te kunnen spreken:

1) We hebben nu ontdekt dat de injectie geen antilichaam-immuniteit verleent tegen het COVID-19-virus (SARS-CoV-2); de injectie bevordert antilichamen tegen het “synthetische spike-eiwit” dat uw cellen hebben gebouwd; dat spike-eiwit is niet specifiek voor het SARS-CoV-2-virus.

2) De geproduceerde antilichamen moeten u bescherming bieden tegen de ziekteverwekker (SARS-CoV-2-virus); maar in geen enkele studie is aangetoond dat dit het geval is en de ontwikkelaars van het vaccin hebben dit openlijk verklaard, zij weten niet of de injectie bescherming zal bieden.

3) De injectie is niet onderzocht om aan te tonen dat het aantal ziekenhuisopnames of sterfgevallen vermindert; de studies die zijn uitgevoerd waren niet bedoeld om dit te beoordelen en het is niet beoordeeld; zij verklaarden dat zij het niet weten.

4) De injectie werd niet onderzocht om aan te tonen dat ze ernstige symptomen vermindert.

5) De injectie werd niet bestudeerd om aan te tonen dat ze de overdracht van de ziekteverwekker tegenhoudt.

6) De injectie werd niet onderzocht om aan te tonen dat ze de overdracht van de ene persoon op de volgende stopt.

Zijn deze injecties dan vaccins?

De conclusie is dus NEE. Deze injectie voor COVID-19 is GEEN vaccin en alles wat het heeft aangetoond, zoals gerapporteerd door de ontwikkelaars van de injectie, is een effect op het verminderen van milde COVID-19 symptomen (de vaccins stoppen geen infectie, transmissie, ernstige COVID, ziekenhuisopname of overlijden); het wordt het best beschreven als een gen-leveringsplatform; en de studies uitgevoerd door de ontwikkelaars van de injectie waren niet opgezet om een van de bovenstaande 6 criteria aan te tonen; deze injecties voor COVID-19 voorkomen geen transmissie en waren niet ontworpen om dit te doen. Ons werd verteld dat zij (de ontwikkelaars) meten om te zien of de injectie de symptomen “verzwakt”. Nogmaals, deze injectie stopt geen overdracht of infectie, ook niet van de Deltavariant.

Zijn deze injecties effectief bij het immuniseren tegen covid?

We hebben zelfs duidelijk bewijs van de CDC die verslag deed van een uitbraak van SARS-CoV-2 infecties, waaronder COVID-19 vaccin doorbraak infecties, geassocieerd met grote openbare bijeenkomsten – Barnstable bounty, Massachusetts, in juli 2021. “469 COVID-19-gevallen werden geïdentificeerd onder inwoners van Massachusetts die in de periode 3-17 juli naar de stad waren gereisd; 346 (74%) kwamen voor bij volledig gevaccineerde personen. Tests identificeerden de Deltavariant in 90% van de specimens van 133 patiënten. De drempelwaarden van de cyclus waren vergelijkbaar bij specimens van patiënten die volledig waren gevaccineerd en bij die welke niet waren gevaccineerd”.

De Israëlische studie van Gazit (gerapporteerd op 25 augustus 2021) kan de nagel aan de doodskist zijn, want zij toont aan dat “natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie, symptomatische ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de Deltavariant van SARS-CoV-2, in vergelijking met de BNT162b2 twee-dosis vaccin-geïnduceerde immuniteit”. De bevindingen suggereren dat natuurlijke infectie bijdraagt tot een veel grotere immuniteit dan de injectie.

Hieraan toevoegend, een publicatie van 10 augustus 2021 in het tijdschrift LANCET door Chau et al. die keken naar de overdracht van SARS-CoV-2 Deltavariant onder gevaccineerde gezondheidswerkers in Vietnam, haalt het COVID-19 injectielandschap verder overhoop en gooit het in de war in termen van desastreuze bevindingen. 69 gezondheidswerkers werden positief getest op SARS-CoV-2. 62 namen deel aan de klinische studie. Onderzoekers meldden dat “23 volledige genoomsequenties werden verkregen. Ze behoorden allemaal tot de Deltavariant, en waren fylogenetisch verschillend van de hedendaagse Deltavariant sequenties verkregen uit gemeenschapstransmissie gevallen, wat suggereert van voortdurende transmissie tussen de werknemers. De viruslast van gevallen van doorbraak-infectie met de Deltavariant was 251 keer hoger dan die van gevallen geïnfecteerd met oude stammen die tussen maart-april 2020 werden opgespoord”.

Het Britse volksgezondheidsstelsel, Public Health England (PHE), gooit in hun laatste iteratie van de verspreiding en analyse van de Deltavariant (rapport 21) deze injectie nog meer overhoop toen zij aantoonden dat ongeveer 60% van de sterfgevallen na besmetting met de Deltavariant zich hebben voorgedaan bij dubbel gevaccineerde personen.

Er zijn nu zelfs berichten dat degenen die in Israël de derde booster-prik hebben gekregen, geïnfecteerd zijn geraakt. De injecties werken niet en sommigen beweren zelfs dat ze sinds het begin nooit hebben gewerkt. En terwijl u zich afvraagt waarom nu een derde vaccinatie nodig is, zegt Israël de bevolking zich voor te bereiden op een vierde vaccinatie.

We hebben ook gezien dat in Gibraltar en IJsland 90% van de bevolking is geïnjecteerd, maar dat het aantal COVID-19 infecties er explosief is gestegen.

Deze bevindingen roepen zeer dringende en ernstige vragen op bij de ontwikkelaars van de injecties en tonen duidelijk aan dat de injecties hebben gefaald. Zeker voor de Deltavariant die overheerst.

De autoriteiten die betrokken waren bij de ontwikkeling van de COVID-19 injectie verklaarden ook dat het “de symptomen kan verminderen”; er wordt niet vermeld dat het zal voorkomen dat je aan de infectie sterft of dat het ernstige symptomen zal stoppen enz; het was nooit de bedoeling om je te beschermen en wanneer de media en vooraanstaande volksgezondheidsfunctionarissen deze verklaringen afleggen, zijn ze dubbelzinnig en misleidend voor het publiek; de studies na de uitrol van de injectie, die lijken te suggereren dat het de overdracht vermindert (stopt), zijn volgens mij suboptimaal en potentieel misleidend; ik stel dat de RT-PCR-test waarschijnlijk is gemanipuleerd en aangepast om de drempels voor het aantal cycli (Ct) te verlagen om een negatieve test te krijgen als dat nodig is om aan te tonen dat de injectie werkt; je past de Ct tijdens de noodsituatie aan tot een verhoogde drempel om het aantal infecties op te drijven (hoogstwaarschijnlijk vals-positief, 90-100%) om aan te tonen dat de pandemie verergert, en je verlaagt de Ct om te zeggen dat het aantal infecties is gedaald. We hebben geen bewijs dat aan een van de 6 criteria om een vaccin te zijn, is voldaan.

Dit zijn geen vaccins

Dit is geen vaccin en het is ook niet bewezen dat het dat wel is, en geen enkele hoop of wens kan het tot een vaccin maken. Bovendien zijn deze injecties suboptimaal bestudeerd, met name wat betreft het veiligheidsgedeelte van de studies. We hebben niet de juiste duurgegevens om de veiligheid aan te tonen; we hebben de schade niet “uitgesloten” met deze injectiestudies; we hebben geen veiligheidsprofielen; onze kinderen mogen hier nooit mee worden geïnjecteerd omdat we niet weten wat er op middellange en lange termijn zal gebeuren en deze injecties zijn niet nodig gezien het feit dat onze kinderen een bijna statistisch nulrisico hebben op infectie, op overdracht van het virus en op ernstige gevolgen als ze worden geïnfecteerd. U moet begrijpen dat de mRNA-technologie nog nooit met succes is toegepast om aan te tonen dat zij in staat is de incidentie van infectieziekten bij de mens te verminderen, NOOIT! We hebben hier geen geschiedenis van, en we weten niet wat er gebeurt nadat de lipide nano-deeltjes (LNP) en boodschapper-RNA (mRNA) uw cellen/lichaam binnenkomen. Wij weten niet of het mRNA wordt “uitgeschakeld” en er geen spike-eiwit meer wordt geproduceerd enz. We weten niet waar het spike-eiwit naartoe gaat nadat het is geproduceerd en voor hoe lang.

De juiste reproductietoxiciteitsstudies, de teratogeniteitsstudies, de farmacodynamische studies, en de farmacokinetische studies enz. zijn niet uitgevoerd. Het spike-eiwit op de virale bol is het deel van het virus dat het verwoestende trauma en de ziekte van ernstige COVID-19 veroorzaakt. Dit spike-eiwit is wat u doodt en verwoest u vaatstelsel, het verwoest de endotheliale laag van het vaatstelsel. Eindstadium ernstige COVID-19 ziekte is een bloedstollende vasculaire ziekte. U sterft niet wanneer uw longen falen in het eindstadium van COVID-19 omdat er virus in de longen zit. Nee, u sterft door de miljoenen micro-thrombi (bloedklonters). Het spike-eiwit dat onze cellen produceren na de injectie (hoewel niet precies gelijk aan het authentieke spike-eiwit op de virale bol), is ziekteverwekkend en giftig. Het is dodelijk.

Conclusie

Waarom zouden we dan iets dat ernstige ziekte veroorzaakt (ons bloedvatenstelsel beschadigt) als het geïnfecteerd is, nu injecteren als onderdeel van een poging tot inoculatie/injectie om de ernstige ziekte te voorkomen? Dit is absoluut onzinnig. Waarom hebben de ontwikkelaars de spike gebruikt als het doelwit voor de immuunrespons als deze een zeer beperkte “spike-specifieke” immuniteit verleent met een zeer onrijpe immuniteitsbibliotheek? Ik sluit af met de stelling dat een vaccin nooit nodig was voor deze noodsituatie en dat het vaccin dat is geproduceerd, nu heeft aangetoond te falen doordat dubbel geïnjecteerde personen besmet raken met de Deltavariant, met ernstige bijwerkingen en zelfs de dood tot gevolg. We moeten de rem zetten op deze uitrol van het vaccin en ermee stoppen. Dit injectieprogramma moet worden stopgezet zodat we kunnen begrijpen waarom deze schade en sterfgevallen zich hebben voorgedaan en moet alleen worden gericht op personen met het hoogste risico waarbij de risico/baten-berekening de beslissing in de richting van de injectie doet doorslaan; deze injectie is volledig gecontra-indiceerd voor kinderen en in wezen voor alle personen onder de 70 jaar die geen risico lopen. Op zijn minst moeten de ontwikkelaars van de injecties, de CDC en de FDA zorgen voor de onmiddellijke invoering van toezicht op de veiligheid van gegevens, ethische toetsingscommissies, kritieke toetsingscommissies enz. In het ideale geval moet het injectieprogramma volledig worden stopgezet, gezien wat we nu zien. Deze injecties mogen niet worden toegediend aan zwangere vrouwen of vrouwen in de vruchtbare leeftijd, kinderen, tieners, of personen die geïnfecteerd zijn met COVID of ervan verdacht worden geïnfecteerd te zijn met COVID. Onder geen enkele voorwaarde, want er schuilt een enorm gevaar in deze injecties.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Covid-‘vaccin’ ontmaskerd als enorm risico: Laat je niet vertrappen door de lemmingen op weg naar de afgrond

Volg Frontnieuws op Telegram

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

Click to listen highlighted text!