X
X

BAYER-directeur:

“Het ‘vaccin’ IS GEEN vaccin”..!!

2021 © WantToKnow.nl/be

x

Elk jaar in oktober lokt de Wereldgezondheidsconferentie internationale “deskundigen” uit de academische wereld, de politiek, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld naar Berlijn. De 13e Wereldgezondheidsconferentie werd in Berlijn gehouden van 24 tot 26 oktober 2021. Er waren 67 sessies met maar liefst 377 sprekers en er waren 6.000 deelnemers uit 120 landen bij betrokken. ‘Partners’ (sponsors) van de top: Sanofi, Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, Wellcome, Biogen, Novartis, Bayer en ja, daar was ie weer, de Bill & Melinda Gates Foundation.

Op de ‘gezondheidsconferentie’ van dit jaar hield de voorzitter van de farmaceutische divisie van Bayer, Stefan Oelrich, een zeer onthutsende toespraak, waarin hij onthulde hoe de zogenaamde ‘professionele deskundigen’ denken en doen. En eerlijk gezegd, als je zijn toespraak leest, is dat eigenlijk een huiveringwekkend verhaal, vol van minachting voor de gebruikers van ‘het middel’, dat bekend staat als ‘Covid-19-vaccin’. 

Ook Rick Bright, Senior Vice President Pandemic Prevention and Response bij ‘The Rockefeller Foundation’ was bij de aanwezigen en natuurlijk ontbrak ook filantroop en redder-van-de-mensheid, dhr. Bill Gates niet, hij was onopvallend aanwezig.. Bayer-directeur Stefan Oelrich begint met het volledig negeren van de ongekende verwondingen, ziekten en sterfgevallen die Covid-injecties wereldwijd veroorzaken en minkukelt de slachtoffers.

“Het afgelopen jaar zijn de biowetenschappen echt naar voren gekomen als het licht in de duisternis van de Covid-19 pandemie. De waarde ervan voor de samenleving is erkend, in een mate die zelden eerder is vertoond, zeker niet tijdens mijn leven of in ieder geval niet tijdens mijn werk in deze bedrijfstak. We hebben veel redenen om daar trots op te zijn … Ik denk ongekende samenwerking, transparantie maar ook het nemen van verantwoordelijkheid voor de gezondheid over alle verschillende sectoren en belanghebbenden heen.”

Oelrich vervolgt:

“Onze successen in deze 18 maanden moeten ons aanmoedigen om ons volledig te richten op toegang, innovatie en samenwerking om gezondheid voor iedereen te ontketenen, vooral nu we, boven op al het andere dat gebeurt, een nieuw tijdperk van wetenschap binnengaan – veel mensen praten over de biorevolutie in deze context.”

Wat is deze ‘biorevolutie’ waar ‘zoveel mensen het over hebben’..?
Het McKinsey Global Institute stelt over deze ‘revolutie’: “Een samenvloeiing van vooruitgang in de biologische wetenschap en de versnelde ontwikkeling van informatica, automatisering en kunstmatige intelligentie voedt een nieuwe golf van innovatie. Deze biologische revolutie zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op economieën en ons leven, van gezondheid en landbouw tot consumptiegoederen, en energie en materialen.”

Oelrich richt zich vervolgens op gezinsplanning:

“We moeten ons ook richten op wat maatschappelijk verantwoord is buiten Europa en zorgen voor duurzame actie daar. We hebben het afgelopen jaar toegezegd om honderd miljoen vrouwen extra toegang te geven tot anticonceptie in de wereld. We hebben dit jaar 400 miljoen geïnvesteerd in nieuwe fabrieken voor de productie van langwerkende anticonceptiemiddelen voor vrouwen in lage- en middeninkomenslanden … Samen met Bill en Melinda Gates werken we zeer nauw samen aan initiatieven op het gebied van gezinsplanning.”

Hij onthult in zijn speech enkele waarheden:

“Innovatie is ook duurzaamheid op een heel ander niveau, want wie de sprong waagt om innovatie op een echt zinvolle manier te stimuleren en het risico neemt om in O&O te investeren, zal ook duurzaamheid bereiken door werkzekerheid en welvaart te creëren voor wie de investering doet.

Het is belangrijk te begrijpen wat globalisten bedoelen wanneer zij specifieke woorden gebruiken. Eén zo’n woord is “duurzaamheid”. Wanneer u begrijpt dat de betekenis van ‘duurzaamheid’ binnen het kader van Agenda 21/2030 van de VN het terugdringen en op peil houden van de wereldbevolking omvat, op een niveau dat de globalisten als “duurzaam” beschouwen en dat gemakkelijk door hen kan worden gecontroleerd; dan zult u beter begrijpen hoe ‘gezinsplanning’ en ‘innovatie’ in hun ‘duurzaamheids’-plan passen.

En, alleen als we het globalistische concept van ‘duurzaamheid’ begrijpen, kun je Oelrich’s opmerking begrijpen: ‘duurzaamheid’ bereiken door het creëren van werkzekerheid en welvaart, niet voor iedereen, maar, alleen voor diegenen die de investering doen.

Het was Rosa Kiore, die helaas eerder dit jaar is overleden, die de volledige betekenis van deze definitie van ‘duurzame ontwikkeling’ uitlegt.  in een 16 minuten durende video en het is ten zeerste aan te bevelen deze te bekijken voordat je naar Oelrichs toespraak luistert, bekijk Kiore in deze video. (Zij richtte met anderen ‘The Post Sustainability Institute’ op, om de gevolgen van Agenda 21/2030 op de vrijheid van wereldburgers te bestuderen.

Tot slot, voor iedereen die nog steeds gelooft dat de Covid-injecties vaccins zijn om kunstmatig immuniteit op te wekken tegen een virus, laat Oelrich er geen twijfel over bestaan wat het is. We citeren Bayer directeur Stefan Oelrich uit zijn speech:

“Wij als bedrijf, BAYER, nemen echt die sprong
[om innovatie te stimuleren] in cel- en gentherapieën…

Uiteindelijk zijn de mRNA-vaccins een voorbeeld
voor die cel- en gentherapie.
Ik zeg altijd graag:
als we twee jaar geleden een enquête hadden gehouden
onder het publiek – ‘zou u bereid zijn om een gen- of celtherapie
te nemen en deze in uw lichaam te laten injecteren?’
dan zouden we waarschijnlijk een
weigeringspercentage van 95% hebben gehad.”

Je kunt het specifieke deel van de toespraak van Oelrich op de World Health Summit 2021 hier zélf beluisteren.

Source: wanttoknow.nl

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet