Als u al uw informatie van BBC News haalt, zou het u vergeven kunnen worden als u denkt dat de wereld momenteel een ‘Pandemie van de Ongevaccineerden’ beleeft. U hoeft alleen maar te kijken naar wat ze in Oostenrijk hebben gedaan, door de ongevaccineerden discriminerend in lockdown te zetten, om die indruk te krijgen, schrijft de Dailyexpose.uk.

Maar u wordt gemanipuleerd en voorgelogen, en we kunnen het bewijzen.

Want uit de gegevens blijkt dat de volledig gevaccineerden tot vijf keer meer kans hebben om te sterven indien zij met Covid-19 geïnfecteerd raken.

De laatste officiële Public Health gegevens uit Schotland bewijzen niet alleen dat de wereld in de greep is van een “Pandemie van de volledig gevaccineerden”, zij bewijzen ook dat degenen die er tot dusver voor hebben gekozen de twijfelachtige Covid-19 injecties te vermijden, veel beter af zijn doordat zij dat hebben gedaan.

Want uit de gegevens blijkt dat de volledig gevaccineerden tot vijf keer meer kans hebben om te sterven indien zij met Covid-19 worden geïnfecteerd.

Public Health Scotland publiceert een wekelijks verslag met statistieken over Covid-19-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen naar vaccinatiestatus, en hun laatste verslag werd op woensdag 22 november gepubliceerd.

Het verslag bevat gegevens over het aantal Covid-19-gevallen en ziekenhuisopnames van 23 oktober 2021 tot 19 november 2021, en het aantal Covid-19 sterfgevallen van 16 oktober 2021 tot 12 november 2021.

Hier is wat het laatste verslag onthulde in termen van de vraag of dit een “Pandemie van de Ongevaccineerden of de Volledig Gevaccineerden” is…

Covid-19 gevallen

Tabel 18 van het laatste “Covid-19 Statistical Report” toont het aantal Covid-19-gevallen per week per vaccinatiestatus tussen 23 oktober en 19 november. We hebben de volgende grafiek gemaakt op basis van de gepubliceerde gegevens.

Bron – Pagina 41

Uit deze gegevens blijkt dat de meeste Covid-19-gevallen in de afgelopen vier weken zich hebben voorgedaan onder de volledig gevaccineerde populatie.

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal gevallen per week per vaccinatiestatus, alsmede het verwachte aantal gevallen per week tot 17 december 2021 op basis van de huidige trend.

Op dit moment waren er tussen 23 oktober en 19 november 28.711 gevallen van Covid-19 onder de ongevaccineerde bevolking, waarbij de prognoses laten zien dat het aantal gevallen onder de ongevaccineerden kan oplopen tot een cumulatief totaal van ongeveer 60.000 tegen 17 december.

Maar er zijn veel meer gevallen onder de gevaccineerde bevolking, met 50.222 gevallen tussen 23 oktober en 19 november, en de prognoses laten zien dat het aantal gevallen zou kunnen stijgen tot een cumulatief totaal van ongeveer 105.000 tegen 17 december.

Covid-19 ziekenhuisopnames

Tabel 19 van het laatste “Covid-19 Statistical Report” toont het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames per week per vaccinatiestatus tussen 23 oktober en 19 november. We hebben de volgende grafiek gemaakt op basis van de gepubliceerde gegevens.

Bron – Pagina 47

Uit deze gegevens blijkt dat de meeste Covid-19 ziekenhuisopnames in de afgelopen vier weken hebben plaatsgevonden onder de volledig gevaccineerde populatie.

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal ziekenhuisopnames per week per vaccinatiestatus, alsmede het verwachte aantal ziekenhuisopnames per week tot 17 december 2021 op basis van de huidige trend.

Tussen 23 oktober en 19 november waren er 559 ziekenhuisopnames onder de ongevaccineerde bevolking, en de prognoses laten zien dat het cumulatieve totaal van ziekenhuisopnames onder de ongevaccineerden tegen 17 december tot ongeveer 1.000 zou kunnen stijgen.

Maar voor de volledig gevaccineerden ziet het er veel slechter uit. Tussen 23 oktober en 19 november waren er 1.564 Covid-19 ziekenhuisopnames onder de gevaccineerde bevolking. Maar de prognoses laten zien dat dit kan oplopen tot een cumulatief totaal van ongeveer 3.300 tegen 17 december.

Covid-19 sterfgevallen

Tabel 20 van het laatste ‘Covid-19 Statistical Report’ toont het aantal Covid-19 sterfgevallen per week per vaccinatiestatus tussen 16 oktober en 12 november. We hebben de volgende grafiek gemaakt op basis van de gepubliceerde gegevens.

Bron – Pagina 53

Uit deze gegevens blijkt dat het merendeel van de Covid-19 sterfgevallen in de afgelopen vier weken zich heeft voorgedaan onder de volledig gevaccineerde bevolking.

De bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal sterfgevallen per week per vaccinatiestatus en het verwachte aantal sterfgevallen per week tot 10 december 2021 op basis van de huidige trend.

Op dit moment waren er tussen 16 oktober en 12 november slechts 54 sterfgevallen door Covid-19 onder de ongevaccineerde bevolking, terwijl de prognoses laten zien dat het aantal sterfgevallen onder de ongevaccineerden kan oplopen tot een cumulatief totaal van ongeveer 95 op 10 december.

Maar als je volledig gevaccineerd bent, zijn je kansen om te sterven als je geïnfecteerd bent met Covid-19 veel erger. Omdat er tussen 16 oktober en 12 november 447 sterfgevallen waren onder de gevaccineerde bevolking, en prognoses laten zien dat het aantal sterfgevallen kan oplopen tot een cumulatief totaal van ongeveer 930 tegen 10 december.

Covid-19 Geval / Ziekenhuisopname / Sterftecijfers

De volgende grafiek toont het percentage gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen van Covid-19 per vaccinatiestatus volgens het laatste “Covid-19 Statistical Report” van Public Health Scotland.

Uit de grafiek blijkt dat de gevaccineerde bevolking tussen 23 oktober en 19 november 64% van de gevallen en 74% van de ziekenhuisopnames voor haar rekening nam, terwijl de ongevaccineerde bevolking goed was voor 36% van de gevallen en 26% van de ziekenhuisopnames.

Tussen 16 oktober en 12 november was de gevaccineerde bevolking verantwoordelijk voor een schrikwekkende 89% van de sterfgevallen door Covid-19, terwijl de ongevaccineerde bevolking verantwoordelijk was voor slechts 11%.

De bovenstaande grafiek toont ook duidelijk iets nogal vreemds aan, aangezien we weten dat de Covid-19 injecties infectie of overdracht van het Covid-19 virus niet kunnen voorkomen (vraag uzelf af wat het nut is van vaccinpaspoorten, want ze gaan zeker niet over “het stoppen van de verspreiding”), maar er wordt wel beweerd dat ze het risico op ziekenhuisopname en overlijden met tot 95% verminderen.

Maar als dit het geval was, dan zouden we moeten zien dat het percentage ziekenhuisopnames en sterfgevallen dat wordt toegeschreven aan de gevaccineerde bevolking veel lager is dan het percentage gevallen dat wordt toegeschreven aan de gevaccineerde bevolking. Maar dat is niet zo, wat vraagt om verder onderzoek, en dit is wat we vonden –

De bovenstaande grafiek toont het percentage ziekenhuisopnamen (aantal gevallen / aantal ziekenhuisopnamen), het percentage sterfgevallen (aantal gevallen / aantal sterfgevallen) en het percentage ziekenhuisopnamen sterfgevallen (aantal ziekenhuisopnamen / aantal sterfgevallen) per vaccinatiestatus.

Dit zijn de cijfers waarnaar we moeten kijken om de doeltreffendheid van de vaccins te bepalen, want het is onmogelijk om met Covid-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen of aan Covid-19 te overlijden als je niet eerst met Covid-19 bent geïnfecteerd.

Daarom worden de percentages per 100.000 van de algemene bevolking die door mensen als BBC News worden gebruikt, gebruikt om u te misleiden.

Het aantonen van de effectiviteit van de vaccins door gebruik te maken van het aantal Covid-19 sterfgevallen per vaccinatiestatus per 100.000 van de algemene bevolking, is als het aantonen van de effectiviteit van een professionele eierkraker door gebruik te maken van het aantal gebroken dooiers per 100.000 eieren in de wereld.

De professionele eierkraker kan geen dooier breken tenzij hij eerst een ei kraakt, net zoals een persoon niet kan sterven aan Covid-19 tenzij hij eerst geïnfecteerd is met Covid-19. Daarom moet de doeltreffendheid van de eierkraker worden berekend aan de hand van het aantal gekraakte eieren, en de doeltreffendheid van een vaccin tegen de dood als gevolg van Covid-19 moet worden berekend aan de hand van het aantal bevestigde gevallen van Covid-19.

Nu we dat hebben opgehelderd – Het is nogal verontrustend om te zien dat alle drie de percentages veel hoger zijn onder de gevaccineerde bevolking, we zouden toch het tegenovergestelde moeten zien als de Covid-19-vaccins het risico van ziekenhuisopname en overlijden verminderen?

Maar helaas suggereren de bovenstaande cijfers niet alleen dat de vaccins ondoeltreffend zijn, ze suggereren zelfs dat ze de ontvanger verergeren.

Een vaccinatie-effectiviteit van +95% tegen de dood door Covid-19 zou betekenen dat de ongevaccineerde bevolking 95% meer kans heeft om te sterven bij infectie met Covid-19 dan de gevaccineerden.

Een vaccineffectiviteit van 0% zou betekenen dat de vaccins niet effectief zijn en dat de gevaccineerden en de ongevaccineerden evenveel kans hebben om te sterven als ze met Covid-19 worden geïnfecteerd.

Maar een vaccineffectiviteit van -95% zou betekenen dat de vaccins de ontvanger daadwerkelijk slechter maken, door bijvoorbeeld het immuunsysteem van de ontvanger te decimeren, of een reactie op te roepen zoals antilichaam-afhankelijke-versterking. Dit maakt de volgende cijfers uiterst verontrustend.

Bovenstaande grafiek toont het verhoogde risico op ziekenhuisopname bij infectie met Covid-19, het verhoogde risico op overlijden bij infectie met Covid-19, en het verhoogde risico op overlijden bij ziekenhuisopname met Covid-19, onder de gevaccineerde populatie. De percentages zijn berekend op basis van de ‘Rates by Vaccination Status’ berekend in de vorige grafiek.

De grafiek toont aan dat de gevaccineerden 63% meer kans hebben om met Covid-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen indien ze geïnfecteerd zijn, dit toont dus aan dat de Covid-19 vaccins een gemiddelde vaccinatie-effectiviteit hebben van min-63% tegen ziekenhuisopname.

Maar het meest verontrustende cijfer uit de bovenstaande grafiek toont aan dat de gevaccineerden 394% meer kans hebben om met Covid-19 te sterven indien ze besmet zijn. Dit toont aan dat de Covid-19 vaccins een gemiddelde vaccineffectiviteit hebben van -394% tegen overlijden, wat suggereert dat de injecties het immuunsysteem van de ontvangers volledig decimeren.

Pandemie van de Volledig Gevaccineerden

Dus daar heb je het. De laatste gegevens die zijn gepubliceerd door Public Health Scotland bevestigen dat 64% van de gevallen, 74% van de ziekenhuisopnames en 89% van de sterfgevallen in de afgelopen vier weken zich hebben voorgedaan onder de gevaccineerde bevolking, en dat dit geen ‘pandemie van de ongevaccineerden’ is, maar in plaats daarvan een ‘pandemie van de volledig gevaccineerden’.

Maar dat niet alleen, de gegevens tonen ook aan dat de Covid-19-injecties niet alleen niet werken, maar de ontvanger ook verslechteren, met een sterftecijfer dat vijf keer hoger ligt onder de gevaccineerde bevolking dan onder de ongevaccineerde bevolking.

Voor het welzijn van de mensheid is het tijd om het BBC News uit te zetten en te beseffen dat ze u hebben gemanipuleerd en voorgelogen, want het afgelopen anderhalf jaar had absoluut niets te maken met een virus, maar alles met controle.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Big Pharma klokkenluider: “97% van de Corona-vaccin ontvangers zullen onvruchtbaar worden”

Volg Frontnieuws op Telegram

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet