Sinds Healthimpactnews dit is gaan publiceren, hebben ook anderen uit Europa de cijfers berekend en de totalen bevestigd.*

Hier zijn de samenvattende gegevens tot 11 september 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 11.711 doden en 980.474 verwondingen tot 11/09/2021

 • 26.634 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 156 sterfgevallen
 • 26.940 Hartaandoeningen incl. 1.745 sterfgevallen
 • 253 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 21 sterfgevallen
 • 13.005 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 728 Endocriene aandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 15.314 Oogaandoeningen incl. 28 sterfgevallen
 • 87.239 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 489 sterfgevallen
 • 256.117 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 3.330 sterfgevallen
 • 1.098 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 55 sterfgevallen
 • 10.351 Immuunsysteemaandoeningen incl. 64 sterfgevallen
 • 32.834 Infecties en aantastingen incl. 1.141 sterfgevallen
 • 12.714 Letsels, vergiftigingen en complicaties bij procedures incl. 179 sterfgevallen
 • 24.765 Onderzoeken incl. 368 sterfgevallen
 • 7.178 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 210 sterfgevallen
 • 130.077 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 149 sterfgevallen
 • 757 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 67 sterfgevallen
 • 173.079 Zenuwstelselaandoeningen incl. 1.278 sterfgevallen
 • 1.211 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 36 sterfgevallen
 • 168 Productproblemen incl. 1 sterfgeval
 • 17.756 Psychiatrische aandoeningen incl. 156 sterfgevallen
 • 3.348 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 198 sterfgevallen
 • 19.084 Aandoeningen voortplantingssysteem en borst incl. 3 sterfgevallen
 • 43.232 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 1.376 sterfgevallen
 • 47.012 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 105 sterfgevallen
 • 1.805 Sociale omstandigheden incl. 14 sterfgevallen
 • 887 Chirurgische en medische ingrepen incl. 31 sterfgevallen
 • 26.888 Vaataandoeningen incl. 497 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele van mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna6.358 doden en 281.505 verwondingen tot 11/09/2021

 • 5.465 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 59 sterfgevallen
 • 8.364 Hartaandoeningen incl. 687 sterfgevallen
 • 113 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 3.466 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 221 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 4.302 Oogaandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 24.595 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 237 sterfgevallen
 • 75.804 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 2.461 sterfgevallen
 • 458 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 24 sterfgevallen
 • 2.485 Immuunsysteemaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 8.436 Infecties en aantastingen incl. 416 sterfgevallen
 • 6.013 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 121 sterfgevallen
 • 5.460 Onderzoeken incl. 120 sterfgevallen
 • 2.693 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 145 sterfgevallen
 • 35.728 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 129 sterfgevallen
 • 333 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 37 sterfgevallen
 • 49.722 Zenuwstelselaandoeningen incl. 650 sterfgevallen
 • 538 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 59 Productproblemen incl. 1 sterfgeval
 • 5.316 Psychiatrische aandoeningen incl. 110 sterfgevallen
 • 1.632 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 107 sterfgevallen
 • 3.558 Aandoeningen van voortplantingssysteem en borst incl. 3 sterfgevallen
 • 12.150 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 614 sterfgevallen
 • 15.102 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 57 sterfgevallen
 • 1.188 Sociale omstandigheden incl. 25 sterfgevallen
 • 905 Chirurgische en medische ingrepen incl. 69 sterfgevallen
 • 7.399 Vaataandoeningen incl. 246 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) vaccin van Oxford/ AstraZeneca: 5.254 doden en 980.909 verwondingen tot 11/09/2021

 • 11.826 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 221 sterfgevallen
 • 16.641 Hartaandoeningen incl. 603 sterfgevallen
 • 158 Aangeboren familiale en genetische aandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 11.541 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 504 Endocriene aandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 17.332 Oogaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 96 191 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 270 sterfgevallen
 • 257.766 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.278 sterfgevallen
 • 831 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 51 sterfgevallen
 • 3.987 Immuunsysteemaandoeningen incl. 23 sterfgevallen
 • 24.674 Infecties en aantastingen incl. 330 sterfgevallen
 • 11.183 Letselvergiftiging en complicaties bij procedures incl. 141 doden
 • 21.578 Onderzoeken incl. 121 sterfgevallen
 • 11.626 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 73 sterfgevallen
 • 148.195 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 74 sterfgevallen
 • 510 Neoplasma’s goedaardig kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 16 sterfgevallen
 • 204.423 Zenuwstelselaandoeningen incl. 840 sterfgevallen
 • 439 Zwangerschap kraambed en perinatale aandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 158 Productproblemen incl. 1 sterfgeval
 • 18.501 Psychiatrische aandoeningen incl. 47 sterfgevallen
 • 3.639 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 48 sterfgevallen
 • 12.993 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 2 sterfgevallen
 • 34.557 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 629 sterfgevallen
 • 45.140 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 36 sterfgevallen
 • 1.291 Sociale omstandigheden incl. 6 sterfgevallen
 • 1.142 Chirurgische en medische ingrepen incl. 22 sterfgevallen
 • 24.083 Vaataandoeningen incl. 379 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) van Johnson & Johnson1.203 doden en 74.607 gewonden tot 11/09/2021

 • 690 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 31 sterfgevallen
 • 1.201 Hartaandoeningen incl. 120 sterfgevallen
 • 25 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
 • 560 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 42 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 1.006 Oogaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 6.822 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 56 sterfgevallen
 • 19.539 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 303 sterfgevallen
 • 96 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 302 Immuunsysteemaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 1.679 Infecties en infecties incl. 66 sterfgevallen
 • 694 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 16 sterfgevallen
 • 3.861 Onderzoeken incl. 72 sterfgevallen
 • 431 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 26 sterfgevallen
 • 11.861 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 30 sterfgevallen
 • 31 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 2 sterfgevallen
 • 15.493 Zenuwstelselaandoeningen incl. 142 sterfgevallen
 • 26 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 20 Productproblemen
 • 988 Psychiatrische aandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 280 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 863 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 4 sterfgevallen
 • 2.629 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 136 sterfgevallen
 • 2.296 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 212 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen
 • 546 Chirurgische en medische ingrepen incl. 38 sterfgevallen
 • 2.414 Vaataandoeningen incl. 106 sterfgevallen

*Deze totalen zijn schattingen op basis van meldingen die zijn ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze meldingen kunnen ook worden gemeld aan de databanken voor bijwerkingen van de individuele landen, zoals de Amerikaanse VAERS-databank en het Britse Yellow Card-systeem. De sterfgevallen zijn gegroepeerd naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

20 jaar lang hoogleraar ethiek in Canada ontslagen wegens weigering verplichte COVID-19 prik

Dr. Julie Ponesse, hoogleraar ethiek aan het Huron College van de Universiteit van West-Ontario, een van de grootste universiteiten van Canada, geeft online haar laatste les over medische ethiek aan haar studenten, waarbij ze de ethiek bespreekt van het verplichten van een vaccinatie als vereiste voor tewerkstelling. Binnen 11 uur na het plaatsen van deze video, beëindigde de universiteit haar dienstverband na 20 jaar trouwe dienst.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bill Gates verklaart enthousiast dat zijn experimentele vaccin ons DNA zal veranderen 

Volg Frontnieuws op Telegram

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

Click to listen highlighted text!