EudraVigilance is de databank van de Europese Unie van meldingen van vermoedelijke medicijnreacties en zij rapporteren nu 20.595 sterfgevallen, en 1.960.607 verwondingen ten gevolge van COVID-19 injecties.

Een abonnee van Health Impact News uit Europa herinnerde ons eraan dat deze databank van EudraVigilance alleen wordt bijgehouden voor landen in Europa die deel uitmaken van de Europese Unie (EU), die 27 landen omvat.

Het totale aantal landen in Europa is veel groter, bijna twee keer zo veel, en bedraagt ongeveer 50, hoewel er enige meningsverschillen bestaan over welke landen technisch gezien deel uitmaken van Europa.

Dus hoe hoog deze aantallen ook zijn, zij geven NIET heel Europa weer. Het werkelijke aantal doden of gewonden in Europa als gevolg van COVID-19 injecties zou veel hoger zijn dan wat wij hier melden.

De EudraVigilance database meldt dat tot 17 juli 2021 er 20.525 sterfgevallen en 1.960.607 gewonden zijn gemeld na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Van het totale aantal geregistreerde verwondingen is de helft (904.609 ) ernstig letsel.

“De ernst geeft informatie over het vermoedelijke ongewenste effect; het kan als “ernstig” worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, opname in een ziekenhuis vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van een bestaande opname in een ziekenhuis, leidt tot blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is”.

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de verslagen opgesteld voor elk van de vier COVID-19-opnamen die we hier vermelden. Deze abonnee heeft dit vrijwillig gedaan, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is in het EudraVigilance-systeem dat we hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen, schrijft Brian Shilhavy op medicalkidnap.com.

Sinds Medicalkidnap dit is gaan publiceren, hebben ook anderen uit Europa de cijfers berekend en de totalen bevestigd.*

Hier zijn de samenvattende gegevens tot 31 juli 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 9.868 doden en 767.225 verwondingen tot 31/07/2021

 • 21.004 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 126 sterfgevallen
 • 19.717 Hartaandoeningen incl. 1.489 sterfgevallen
 • 177 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 14 sterfgevallen
 • 9.913 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 471 Endocriene aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 11.693 Oogaandoeningen incl. 21 sterfgevallen
 • 69.612 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 431 sterfgevallen
 • 205.214 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 2.832 sterfgevallen
 • 779 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 46 sterfgevallen
 • 8.405 Immuunsysteemaandoeningen incl. 53 sterfgevallen
 • 24.114 Infecties en aandoeningen incl. 941 sterfgevallen
 • 9.314 Letsels, vergiftigingen en complicaties bij procedures incl. 146 sterfgevallen
 • 19.170 Onderzoeken incl. 323 sterfgevallen
 • 5.675 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 178 sterfgevallen
 • 104.915 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 122 sterfgevallen
 • 528 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 43 sterfgevallen
 • 137.631 Zenuwstelselaandoeningen incl. 1.081 sterfgevallen
 • 719 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 24 sterfgevallen
 • 140 Productproblemen incl. 1 sterfgeval
 • 13.659 Psychiatrische aandoeningen incl. 130 sterfgevallen
 • 2.481 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 157 sterfgevallen
 • 8.028 Aandoeningen van voortplantingssysteem en borst incl. 2 sterfgevallen
 • 33.642 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 1.168 sterfgevallen
 • 36.970 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 87 sterfgevallen
 • 1.289 Sociale omstandigheden incl. 13 sterfgevallen
 • 564 Chirurgische en medische ingrepen incl. 25 sterfgevallen
 • 21.401 Vaataandoeningen incl. 404 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele van mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna5.460 doden en 212.474 verwondingen tot 31/07/2021

 • 3.901 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 49 sterfgevallen
 • 6.139 Hartaandoeningen incl. 599 sterfgevallen
 • 86 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 2.699 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 165 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 3.330 Oogaandoeningen incl. 13 sterfgevallen
 • 18.562 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 200 sterfgevallen
 • 57.313 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 2.188 sterfgevallen
 • 345 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 1.803 Immuunsysteemaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 6.151 Infecties en aandoeningen incl. 332 sterfgevallen
 • 4.652 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 102 sterfgevallen
 • 4.289 Onderzoeken incl. 103 sterfgevallen
 • 2.105 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 125 sterfgevallen
 • 26.743 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 107 sterfgevallen
 • 252 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 27 sterfgevallen
 • 38.118 Zenuwstelselaandoeningen incl. 552 sterfgevallen
 • 432 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 46 Productproblemen
 • 4.224 Psychiatrische aandoeningen incl. 90 sterfgevallen
 • 1.306 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 85 sterfgevallen
 • 1.526 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 2 sterfgevallen
 • 9.377 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 521 sterfgevallen
 • 11.300 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 45 sterfgevallen
 • 925 Sociale omstandigheden incl. 20 sterfgevallen
 • 700 Chirurgische en medische ingrepen incl. 55 sterfgevallen
 • 5.985 Vasculaire aandoeningen incl. 207 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) vaccin van Oxford/ AstraZeneca: 4.534 doden en 923.794 verwondingen tot 31/07/2021

 • 10.912 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 184 sterfgevallen
 • 15.131 Hartaandoeningen incl. 523 sterfgevallen
 • 132 Aangeboren familiale en genetische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 10.643 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 415 Endocriene aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 16.108 Oogaandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 91.912 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 229 sterfgevallen
 • 244.487 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.128 sterfgevallen
 • 729 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 41 sterfgevallen
 • 3.663 Immuunsysteemaandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 22.077 Infecties en aandoeningen incl. 284 sterfgevallen
 • 10.114 Letselvergiftiging en complicaties bij de procedure incl. 119 sterfgevallen
 • 20.068 Onderzoeken incl. 105 sterfgevallen
 • 11.087 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 62 sterfgevallen
 • 140.986 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 63 sterfgevallen
 • 446 Neoplasma’s goedaardig kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 13 sterfgevallen
 • 194.032 Zenuwstelselaandoeningen incl. 727 sterfgevallen
 • 363 Zwangerschap kraambed en perinatale aandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 135 Productproblemen incl. 1 sterfgeval
 • 17.296 Psychiatrische aandoeningen incl. 39 sterfgevallen
 • 3.324 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 40 sterfgevallen
 • 11.369 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
 • 31.980 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 534 sterfgevallen
 • 42.437 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 30 sterfgevallen
 • 1.093 Sociale omstandigheden incl. 7 sterfgevallen
 • 971 Chirurgische en medische ingrepen incl. 19 sterfgevallen
 • 21.839 Vaataandoeningen incl. 336 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson733 doden en 57.159 gewonden tot 31/07/2021

 • 531 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 23 sterfgevallen
 • 867 Hartaandoeningen incl. 92 sterfgevallen
 • 21 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
 • 346 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 24 Endocriene stoornissen incl. 1 sterfgeval
 • 705 Oogaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 5.449 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 27 sterfgevallen
 • 15.097 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 177 doden
 • 78 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 231 Immuunsysteem aandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 915 Infecties en aandoeningen incl. 21 sterfgevallen
 • 529 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 11 sterfgevallen
 • 2.936 Onderzoeken incl. 51 sterfgevallen
 • 305 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 12 sterfgevallen
 • 9.614 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 24 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 2 sterfgevallen
 • 12.240 Zenuwstelselaandoeningen incl. 90 sterfgevallen
 • 17 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 17 Productproblemen
 • 659 Psychiatrische aandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 207 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 354 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 2 sterfgevallen
 • 1.878 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 57 sterfgevallen
 • 1.602 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 143 Sociale omstandigheden incl. 3 sterfgevallen
 • 468 Chirurgische en medische ingrepen incl. 30 sterfgevallen
 • 1.902 Vaataandoeningen incl. 81 sterfgevallen

*Deze totalen zijn schattingen op basis van meldingen die zijn ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze meldingen kunnen ook zijn gemeld aan de databanken voor bijwerkingen van de individuele landen, zoals de Amerikaanse VAERS-databank en het Britse Yellow Card-systeem. De sterfgevallen zijn gegroepeerd naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

Vorig artikelWetenschappelijke studie: Gevaccineerde mensen spelen mogelijk sleutelrol in evolutie van een vaccinresistente virusstam

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

Click to listen highlighted text!