Een van de onderhoudsschepen

*

Onderhoud 1 windmolenpark:

7 miljoen diesel/jaar..!!

2024 © WantToKnow.nl/be

Terwijl wij straks verplicht met een dure elektrische wagen moeten rijden, verstoken de groene windmolenboeren jaarlijks 6,6 miljoen liter  diesel. Sinds de aansluiting van het eerste windmolenpark (2009) leert een voorzichtige raming dat over de jaren heen 40 miljoen euro diesel verbruikt werd. Over die CO2-uitstoot horen we niets… We hebben HIER op de site al uitgebreid aandacht besteed aan ‘Windhandel’, het onvolprezen boek/analyse van auteur Ir. Bert Weteringe over de ‘opgeblazen illusies van windmolens’.. Illusies die je kunt samenvatten in de Loesje-spreuk hieronder.

Een nieuw feit over de opgeblazen windmolen-ilussies werd afgelopen week gepubliceerd. De windmolens op de Thortonbank, een zandbank in de Noordzee voor de kust van de monding van de Westerschelde, worden eenmaal per jaar onderhouden en gekeurd. Deze zandbank torent zo’n 25 meter boven de omliggende vaargeulen uit en is ongeveer 20 km lang.

Deze zandbank loopt evenwijdig met de Belgisch/Nederlandse kust en er staan 399 windmolens te draaien. Het genoemde, eenmalig jaarlijkse onderhoud, duurt dus vier dagen en vereist vier technische vakmensen. En dan is er de verversing van de olie om de drie à zeven jaar. Een windmolen op zee bevat gemiddeld zo’n 2000 liter smeerolie voor het raderwerk en 500 liter hydraulische olie voor o.a. het draaien van de windbladen.

Het dieselverbruik voor onderhoud…
Dit onderhoud van de windmolens wordt verzorgd voor de 3 windmolenparken (Norther, Northwind en C-power) met behulp van zg. Crew Transfer Vessels (CTV) die elke dag heen en weer varen, hetgeen ‘bunkeren’ wordt genoemd. In de periode van september tot en met maart bunkert er één CVT, en van april tot en met augustus twee. Voor park Nother zijn met zekerheid de cijfers van het verbruik van diesel bekend: 800 liter per dag per CTV; op jaarbasis 408.000 liter. De drie andere parken liggen verder op de zandbank, waardoor het dieselverbruik geraamd kan worden op 500.000 liter per jaar/per park.

De andere 6 parken worden bediend door 3 woonboten of Service Operation Vessels (SOV) die ter plaatse dobberen en om de 14 dagen via CTV’s personeelswissels uitvoeren. Een woonboot verbruikt gemiddeld 4.000 liter per dag/per boot om ter plaatse te dobberen en voor de personeelswissels wordt telkens 5.000 liter verbruikt. Per woonboot geeft dat een verbruik van 1.580.000 liter diesel per jaar.

Alles bij elkaar kom je dan, voor het jaarlijks dieselverbruik op zo’n 6,6 miljoen liter! Wanneer je vanaf de datum van installatie rekent, is een voorzichtige schatting dat er zo’n 40 miljoen liter diesel is verbruikt..!

Er is gekeken naar duurzame oplossingen..
In 2021 was er een test met een waterstofboot en daarvoor ook tests met elektrische motoren op batterijen, maar die voldeden niet. Vooral omdat het koppelen van de boten (CVT’s) aan de windmolens, veel kracht nodig is. Datzelfde geldt voor het ter plaatse te houden van de woonboten/SOV’s in woelige zee.

Voorlopig is hier geen oplossing voor te bedenken en gaat er jaarlijks bijna 7 miljoen liter diesel opgestookt blijven worden, bij het onderhoud van de windmolens, met grote hoeveelheden CO2 uitstoot tot gevolg. En dát was nou net niét de bedoeling van deze windmolens om de CO2-uitstoot terug te dwingen..

* * *

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *