De rechtszaak vandaag tegen Gideon van Meijeren heeft een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling ontmaskerd. Eentje die direct, zonder meer, de kop in geknepen moet worden. De aanklager beargumenteerde namelijk dat het principieel wantrouwen van de overheid gevaarlijk is – en daarmee misdadig. De manier waarop hij dit verwoordde is grote reden voor zorg.

In de rechtszaal zagen en hoorden we vandaag een Officier van Justitie die alle uitspraken van Van Meijeren op zo’n manier interpreteerde dat ze zo negatief mogelijk waren voor Van Meijeren. Dat had je natuurlijk kunnen verwachten, maar dat maakt het niet minder onoprecht.

Hoe dan ook, belangrijker is dat de strategie van de aanklager erop gericht was om niet alleen Van Meijeren zélf te pakken, maar om fundamentele, systematische kritiek op de overheid zélf te criminaliseren. Hij citeerde een rapport van de NCTV (dat is die club van Dick Schoof die nu door Geert Wilders naar voren geschoven wordt om premier te worden, what could go wrong?). Want de NCTV is in dat rapport losgegaan op mensen die “een narratief verspreiden van wantrouwen in de overheid.”

Dat “narratief” verspreiden is “gevaarlijk” omdat het mensen “kán” aanzetten tot… Tja, tot wat eigenlijk? Dat is niet helemaal duidelijk, maar het zóú mogelijk zo kunnen zijn dat er misschien mensen zijn die, als ze dit “narratief” omhelzen heel misschien, wie weet, het zou in theorie kunnen, mogelijk iets van geweld zouden kunnen gaan gebruiken ooit. Wie weet. Mogelijk.

En dus roepen de NCTV (nogmaals: van Dick Schoof, Wilders’ premier) én de Officier van Justitie in de rechtszaal dat wantrouwen ten opzichte van de overheid gevaarlijk is. Sterker, dat het in de kern zelfs illegaal is. Dat het niet mag. Niet dat het verboden zou moeten worden, maar dat het al verboden is. Anders kon het nu immers niet gebruikt worden als argument in de zaak tegen Van Meijeren.

Je mag de overheid wel bekritiseren, maar alleen als je dat doet vanuit het perspectief dat de overheid het heus goed bedoelt. Ach ja, ze maken daar soms heus wat foutjes, maar dat gebeurt dan altijd per ongeluk. Déze kritiek mag. Maar principiële, kritische, sceptische kritiek? Dat mag blijkbaar niet meer.

Dit is serieus een gevaarlijke situatie. Ons héle politieke systeem is gebaseerd op de idee dat je de overheid moet wantrouwen. Daarom hebben we een spreiding der machten. Daarom vinden we vrije media zo belangrijk. Daarom hebben we een Grondwet waarin onze rechten zo helder beschreven staan. 

Als het illegaal is om de overheid fundamenteel en principieel te wantrouwen moet je hele ideologieën verbieden. Het klassiek-liberalisme moet dan verboden worden. Het libertarisme moet verboden worden. En het anarchisme én het anarcho-kapitalisme ook. Al die ideologieën / denkpatronen gaan er namelijk vanuit dat de overheid altijd gewantrouwd moet worden. “Power corrupts, absolute power corrupts absolutely” is het dragende idee van deze ‘ideologieën’ – ideologieën die, in het geval van het klassiek-liberalisme tenminste – werkelijk aan de basis staan van ons politieke en maatschappelijke systeem.

Deze zaak is vandaag werkelijk doodeng geworden. Niet alleen omdat Van Meijeren vervolgd wordt voor uitspraken die hij mijn inziens duidelijk vreedzaam bedoeld heeft… maar omdat de Officier van Justitie de gelegenheid aangrijpt om een rapport van de NCTV tot wet te maken; een wet die principieel wantrouwen van de staat criminaliseert.

De rillingen lopen me werkelijk over het lijf.

(Artikel gaat verder onder deze oproep) Bij De Dagelijkse Standaard maken we ons EXTREME zorgen over de technocratische superstaat in Brussel. Onze vrienden van Cultuur onder Vuur hebben een schitterend boek geschreven over die EU. De titel? “EUSSR: Europa op de snelweg naar een superstaat.” De EU is geen nieuwe Verenigde Staten van Amerika, maar een nieuwe Sovjet-Unie. Hoe dat zit legt Cultuur onder Vuur uit in dit geweldige werk. Bestel dit boek nu GRATIS bij Cultuur onder Vuur.

Laten we in vredesnaam hopen dat de rechters zich hiertegen verzetten en in hun uitspraak – hoe die ook precies uitvalt voor Gideon – duidelijk maken dat die woorden van de Officier van Justitie onjuist en ondemocratisch zijn. En als zijn woorden niet zo bedoeld zijn, dan zou het de Officier van Justitie sieren als hij dat duidelijk maakt en uitlegt dat de interpretatie hierboven – die overduidelijk wijd verspreid gedeeld wordt op sociale media – niet klopt.

PS: voor alle mensen die door deze zaak heel boos worden. Boosheid is begrijpelijk. Maar blijf rustig. Nederland is een rechtsstaat. Persoonlijke aanvallen op medewerkers van de rechterlijke macht, het OM, of de ambtenarij zijn totaal belachelijk. Oproepen tot geweld, of gefantaseer, al helemaal. Deze mensen doen hun werk. Mijn inziens overduidelijk verkeerd – de Officier van Justitie tenminste – maar in een samenleving is het natuurlijk van belang dat we OvJ’s hébben. Bestrijd ideeën, niet mensen. Het gaat om ideeën en principes, niet om poppetjes. We gaan er normaal gesproken vanuit dat iedereen dat begrijpt – het geschreven woord is immers onze hele raison d’etre – maar dit keer willen we dat toch even expliciet verwoorden. En ja, de Officier van Justitie heeft het nú helemaal verkeerd, mijn inziens, en gebruikt zelfs een ronduit gevaarlijk argument… maar in andere zaken doet hij natuurlijk gewoon wel degelijk heel belangrijk werk. Dus: kritiek op wat de argumenten die hij nú gebruikt mogen nóóit geïnterpreteerd worden als woede op de man zélf… 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *