Geachte heer Valenta,

Hartelijk dank voor uw reactie.

U bent universitair docent Mensenrechten en Internationale rechtsorde aan de Universiteit Utrecht. U schrijft mij naar aanleiding van mijn reactie op uw artikel ‘Waarom wij op de universiteit demonstreren voor vrede’, Het Financieele Dagblad, 25-5-2023. Daarin stelt u dat Israel in “Gaza genocide bedrijft en uit is op represaille”. U geeft de indruk dat Israel geen bestaansrecht heeft: “De Israelische regering pikt structureel het land in van anderen…”. U schrijft dat met u “met mijnstudenten leuzen schandeert”. U schrijft dat u joods bent. In uw stuk van twee pagina’s lang komt het woord ‘Hamas’ slechts één keer voor als vermelding van de aanslag van 7 oktober, zonder dat u het afkeurt. Uw stuk geeft de indruk dat de wandaden van Hamas uw instemming heeft, want u negeert het. U veracht het Israelische beleid inzake Gaza. U veracht het Nederlandse beleid ter ondersteuning daarvan als ‘collaborateurs’. U meent dat ons ondersteunen van Israel ‘discriminatie of zelfs antisemitisme’ is (!). U bent “ontzettend trots op uw studenten omdat ze doen wat onze regering nalaat.” U stuurt mij een aantal artikelen om uw stelling te verdedigen.

In de eerste plaats is iedere inschatting van iedere journalist of buitenstaander gemankeerd omdat wij niet in de hoofden kunnen kijken of datgene wat naar voren wordt gebracht inderdaad voor 100% gemeend is. Ik neem niet alles wat in de artikelen staat voor zoete koek aan. Het zijn veelal linkse journalisten met een negatieve grondhouding richting Israel. Links zit fundamenteel fout als het gaat om moslims. Zie bijvoorbeeld de boeken van Lala Gül en Zineb El Razoui, beiden ex moslima’s, ervaringsdeskundigen die ik dus wel vertrouw. Links kijkt structureel weg en vergoelijkt misstanden in de islamitische wereld vanuit een cultuurrelativistische benadering. De mainstream media zijn links, zeker in de VS. Arnon Grunberg, jood, meent dat moslims net als joden onderdrukt worden. Sommige joden weten feilloos in de eigen voeten te schieten. Dat helpt het overleven van Israel niet. Hoort u tot die groep? Het lijkt er zeer zeker op.

We kunnen niet anders doen dan beoordelen wat er feitelijk plaatsvindt en wat er in het verleden plaats heeft gevonden. Naar mijn mening heeft Israel wel bestaansrecht en is de staat Israel legitiem, niet alleen vanuit de recente historie maar ook vanuit de verre historie. Het land mag/moet het zich verdedigen tegen een frequent boze Arabische buitenwereld. Dit zo zijnde moeten we op onze hoede zijn voor wat door de tegenpartij/Hamas naar voren wordt gebracht. Spoort dat wel met het verleden waar diverse malen een Palestijnse staat aan de orde is geweest met Yasser Arafat, maar hij haakte telkens op moment suprême af omdat hij weigerde Israel te erkennen. Was Hamas oprecht om een separate Palestijnse staat te wensen? Ik betwijfel het zeer. Hamas is gelieerd aan de Moslimbroederschap en Gazanen worden nergens toegelaten in de Arabische wereld. Dat spreekt niet in hun voordeel. Ik heb de indruk dat Hamas een jihath uitvecht, islam contra jodendom. U schrijft me: “Hamas bestaat dankzij Netanyahu”: dat begrijp ik niet en lijkt me een verwrongen gedachte. “Hamas heeft in 2017 een langdurige vrede aangeboden”. Is dat wel zo? Ondertussen heeft Hamas heeft sinds 2005 onder scholen en ziekenhuizen 500 kilometers tunnels gebouwd en zich tot de tanden bewapend met de hulp van Iran. Zo serieus was hun vredesvoorstel. Dit zal regering Netanyahu en inlichtingendienst worden aangewreven, begoocheld als ze waren. Op 7 oktober 2023 bleek dat de voorstellen één en al misleiding was. De lafaards, bazen van Hamas, leiden in Quatar een luxe leven. Mochten de geallieerden zo gevochten hebben als de joden tegen Hamas dan hadden we nu Duits gesproken. Het Westen is zo pacifistisch geworden dat ze niet alleen geen vijand meer herkennen, maar ook niet meer weten wat oorlog voeren is.

Uw studenten vragen waarom de internationale rechtsorde niet voor Israel geldt. Dat is de verkeerde vraag. Israel wil niets anders dan vrede, maar wordt jaar in jaar uit bestookt door Hamas met raketten vanuit Gaza en vanuit Libanon door Hezbollah en door Iran. Israel is gedwongen zich voortdurend te verdedigen. Dat is de tragedie van Israel. Uw studenten zijn antisemitisch. Ze keren alle zaken om, aangewakkerd door u als docent mensenrechten. Hoe zit het eigenlijk met de mensenrechten voor de Israelische bevolking? U bekommert zich daar niet om, integendeel.  From the river tot he sea. U meent dat ons ondersteunen van Israel ‘discriminatie of zelfs antisemitisme’ is.  Dit echt ziek.

U bent ‘ontzettend trots’ op uw studenten die demonstreren en u veroordeelt het ME ingrijpen. Studenten, jihadisten en anarchisten slaan de boek kort en klein en u vindt het blijkbaar prima. U gaat wel erg ver.

Dan wat betreft het uitschakelen van Hamas. Dat zal inderdaad niet compleet lukken maar wel voor een groot deel. Gaza wordt voortaan wellicht een politiestaat onder Israelisch toezicht. Een separate Palestijnse staat komt er niet, een staat van haat zal Israel als buren niet meer toestaan. Ik hoop dat Gazanen in Israel integreren net als andere Arabieren. Wishful thinking? Ik heb bewondering voor Israeliërs, wat ze bereikt hebben en hoe ze als ultiem klein land zich staande weten te houden.

Is dit genocide en represaille zoals u schrijft? Nee. Het is duidelijk dat Hamas niet open de strijd aanbindt maar verscholen onder de bevolking. Hoe laf offeren ze de bevolking op. Het is niet Netanyahu’s bedoeling genocide te plegen. Hij krijgt er de gegijzelden niet mee terug, integendeel. Hij vraagt voortdurend weg te gaan uit oorlogsgebied en hij wacht. Dat doe je niet als je genocide wilt plegen. Ik sluit niet uit dat Israelische soldaten wel wraak plegen, dat is soldaten eigen. Netanyahu staat voor het dilemma door te pakken en gegijzelden te offeren of te stoppen waardoor Hamas opnieuw kan aanvallen met Iran’s hulp. Iran speelt een vuil spel. De hulp van deze haatstaat is evenmin in het voordeel van Hamas, de Gazanen. Erger is de vervloekte zelfhaat van Joden. Lever Israel maar uit en de volgende Holocaust kan beginnen. Ik moet denken aan de Groot moefti Amin al-Hoeseini die in 1941 met Hitler sprak over de holocaust.

“Waarom wij op de universiteit demonstreren voor vrede”. Dit doet me denken aan de Britse premier Neville Chamberlain’s “I have returned from Germany with peace in our time”. Dat zei hij toen hij op 30 september 1938 de declaratie op het Londen’s vliegveld triomfantelijk toonde. Hij dacht dat hij met Hitler een vredesovereenkomst gesloten had. Kort daarna viel Duitsland Polen binnen en begon de Tweede Wereldoorlog. Chamberlain stierf kort daarna, volkomen gedesillusioneerd. U bent erger dan Chamberlain. Als Jood verraadt u Israel en haar bevolking.

Vriendelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *