Wie een loopbaanonderbreking wil aanvragen, zal dat vanaf 1 juni of online of op papier moeten doen. Een gemengde aanvraag zal vanaf dan niet meer mogelijk zijn bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De papieren aanvraagprocedure verdwijnt later dit jaar volledig, zowel voor het deel werkgever als het deel werknemer.

De informatie over de online aanvraag is terug te vinden op het platform Break@work. 

De RVA meldt op zijn site wel dat de aanvragen binnen het onderwijs of voor militairen nog niet online mogelijk zullen zijn. Ook aanvragen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet voor de gewestelijke, provinciale, gemeentelijke of gemeenschapsadministraties die afhangen van het Waalse en Brusselse gewest moeten nog op papier – enkel de thematische verloven kunnen al online.

Openbaar vervoer

Werknemers die de trein nemen naar het werk en geen recht hebben op een derdebetalersregeling, zullen vanaf 1 juni minder moeten betalen voor hun treinabonnement. Ook het abonnement bij De Lijn en MIVB wordt goedkoper voor werknemers.

Vanaf juni zullen zowat 100.000 pendelaars dus kunnen rekenen op een terugbetaling door de werkgever van minstens 71,8 procent van de abonnementsprijs, tegen 56 procent vandaag. Daarnaast komt de federale overheid voortaan tussen voor 7,5 procent van de prijs van het abonnement, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Werknemers die vandaag 44 procent zelf betalen, zullen vanaf 1 juni hun persoonlijke bijdrage teruggedraaid zien tot goed 20 procent.

Daarnaast voorziet de regering in een automatische aanpassing als de NMBS in de jaren 2025 tot en met 2029 een prijsstijging zou doorvoeren. Die jaarlijkse verhoging kan weliswaar maximaal 2,5 procent bedragen.

Ook voor Flex Abonnementen, die belangrijk zijn voor wie telewerkt, wordt nu in een minimumtussenkomst van de werkgever voorzien. Daarnaast zullen ook de maandabonnementen van MIVB en De Lijn beter worden terugbetaald.

Wie geniet van het derdebetalerssyssteem, kan vandaag gratis met de trein reizen: hun werkgever draagt 80 procent van de kostprijs van hun abonnement en de federale overheid draagt de resterende 20 procent.

Vaste benoeming

Vaste benoemingen bij de Vlaamse overheid zullen vanaf 1 juni 2024 grotendeels verleden tijd zijn. Nieuwe personeelsleden zullen vanaf dan enkel contractueel in dienst worden genomen. Enkel mensen met een gezagsfunctie maken nog kans op een vaste benoeming. De hervorming maakt deel uit van de modernisering van het Vlaamse personeelsbeleid.

Het einde van de vaste benoeming was de voorbije jaren één van de blikvangers uit het zogeheten ‘vijfsporenbeleid’ van voormalig minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open VLD). Over de ingreep zijn lange en moeizame onderhandelingen gevoerd met de vakorganisaties.

Vandaag is ongeveer 70 procent van de 29.000 Vlaamse ambtenaren vastbenoemd. De andere 30 procent werkt met een contract voor bepaalde of onbepaalde duur.

Contractuelen genieten van heel wat minder voordelen dan hun vastbenoemde collega’s: hun loon stijgt minder snel, ze kunnen makkelijker ontslagen worden, hun pensioen ligt lager en als ze ziek zijn vallen ze na één maand al terug op 60 procent van hun loon. Vastbenoemden blijven 100 procent van hun loon krijgen tot aan hun pensioen.

De Vlaamse regering maakt nu een einde aan de kloof tussen contractuelen en vastbenoemden. De hervorming geldt voor nieuwe aanwervingen, waardoor er voor het huidige personeel weinig verandert. Voor nieuwe aanstellingen wordt het contractuele statuut dus het uitgangspunt. Dat statuut wordt wel versterkt, onder meer op het vlak van ziekteverzekering en pensioenen.

Voor bepaalde gezagsfuncties – “mensen die in alle onafhankelijkheid beslissingen moeten nemen over de grondrechten van personen” – en loodsen blijft een vaste benoeming wel mogelijk. Voor leerkrachten verandert er niets.

“We maken van de overheid een efficiënte en competitieve werkgever. Wie goed werkt, wordt beloond, wie minder presteert niet. Zo hoort het ook bij de overheid. Deze historische hervorming heeft tijd gekost, maar luidt voorgoed een nieuw tijdperk in”, zegt minister van Bestuurszaken Gwendolyn Rutten (Open VLD).

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *