Minister van Noordzee Paul Van Tigchelt (Open VLD) heeft maandag het Belgisch standpunt ingediend rond de Franse plannen.© ANP/Belga

Kust

Ons land is niet opgezet met de Franse overheid die voor de kust van Duinkerke, vlak bij de grens met België, een windmolenpark wil bouwen. Minister van Noordzee Paul Van Tigchelt (Open VLD) heeft maandag het Belgisch standpunt ingediend. Ons land hoopt op die manier het project te stoppen en de Franse overheid te overtuigen om eventueel verder in zee te bouwen.

Jeffrey Roos

De Franse overhoud wil vlak bij de grens met ons land een windmolenpark bouwen op 10 kilometer van de kust van Duinkerke en iets meer dan 11 kilometer van de kustgemeenten aan weerszijden van de grens met België. Het gaat over een totale oppervlakte van zo’n vijftig vierkante kilometer. Zo zullen 46 windturbines worden geïnstalleerd op funderingen. Dik tegen de zin van de Belgische overheid. “Al sinds 2016 verzetten wij ons tegen de Franse plannen om een windmolenpark voor de kust van Duinkerke te installeren”, zegt minister Paul Van Tigchelt.

Bezwaarschrift

Volgens de minister zou het windmolenpark voor een bijzonder nefaste impact zorgen en zo enkele fundamentele Belgische belangen aantasten. In mensentaal: twee scheepsroutes vanuit de haven van Oostende zouden door het park onbruikbaar worden. De Haven van Oostende voert al sinds 2018 actie tegen de voorgenomen bouw van het windturbinepark. Haven Oostende heeft dan ook een zeer uitgebreid bezwaarschrift opgesteld. Dat bezwaarschrift wordt woensdag voorgesteld.

Driehonderd meter hoogte

Verder zouden ook de zeezichten vanuit de Belgische kustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort in het gedrang komen. “Met windmolens tot driehonderd meter hoogte op nauwelijks enkele kilometers van onze kust en pal tegen de grens met ons land is dit allesbehalve goed nabuurschap”, reageert de minister. “De Franse rechtbanken én Europa hebben ons erop gewezen dat de locatie nog bespreekbaar is en dus nog niet vastligt. En daarom hebben wij onze bezwaren tegen de huidige locatie ingediend.”

Het park zou ook een impact hebben op beschermde zeevogels. Zo zou het park in het Franse Natura 2000-gebied ‘Bancs des Flandres’ komen te liggen. Die bevindt zich naast het Belgische Natura 2000-gebied ‘Vlaamse Banken’ en laat die zone nu net een belangrijke broed- en paaiplaats zijn voor verschillende vogelsoorten.

Drie opties

Een aangestelde commissie voor openbaar onderzoek zal de opmerkingen van ons land nu onderzoeken en concluderen. Er zijn drie opties: gunstig, gunstig onder voorbehoud of ongunstig. Op basis daarvan zal de prefect van de regio Hauts-de-France de gevraagde administratieve vergunningen al dan niet afleveren. Het is nu dat onze regering bezwaar moet aantekenen aangezien nu het zogenaamde ‘Enquête publique’ loopt, het zogenaamd openbaar onderzoek.

“We rekenen erop dat Frankrijk rekening zal houden met onze bezwaren en dat het de gevraagde vergunningen niet zal afleveren. Het windmolenpark verder in zee bouwen is dan wel weer een optie, zo doen we dat ook in onze Noordzee. We zullen er met de regering alles aan doen om de rechten van de kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden te vrijwaren. En indien de Franse overheid toch niet meegaat in onze argumenten, dan zijn we bereid om naar Europa te stappen.”

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *