Bijgaand schrijven is opgesteld voor het handhavingsapparaat, maar ook als handleiding voor de burger om hem/haar met de neus op de feiten te drukken.

De fictieve toestand waar wij als bevolking in zijn gemanoeuvreerd is de reden waarom er niets gebeurd. Wij begrijpen de situatie niet. Wij menen dat het apparaat dat ons aanstuurt in dezelfde frequentie zit als de burgerij. Dat is een denkfout en een onvergeeflijk kostbare, als u uw kinderen liefheeft.

De zogenaamde “Covid-maatregelen” zijn ook fictief. Het zijn maatregelen die tegenwerken en saboteren. Een buitengewoon naargeestig uitvloeisel van die nepmaatregelen is de instelling van medisch-digitale apartheid, een schending van de mensenrechten van ongekende omvang.

Alle maatregelen zijn onwettig.

Dat is het gevolg van de onwetendheid waarin de burger wordt gehouden en de fictie van maatschappij en pandemie. De belangsrijkste redenen waarom de maatregelen onwettig zijn, óók in onze fictieve toestand zijn de volgende ontbrekende voorwaarden die dergelijke maatregelen nodig en wettig geoorloofd maken.

(1) Covid-19 moet op de A-lijst van ernstig besmettelijke, dodelijke ziekten staan;

(2) De noodtoestand moet van kracht zijn;

(3) De vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alleen van toepassing op mensen, bij wie een ernstige en besmettelijke ziekte is vastgesteld;

(4) De zieke mensen moeten aantoonbaar een bedreiging voor de volksgezondheid vormen, alvorens zij in quarantaine kunnen worden gebracht.


Aan geen van de voorwaarden is voldaan, kan ook nooit aan worden voldaan. De basis is al gefundeerd op drijfzand. Er is geen wetenschap aan het uitroepen van een pandemie te pas gekomen. Het is indirecte bewijslast, die bij de bevolking wordt gelegd. De meest flagrante aanslag op het gezond verstand (dus bij iemand die bij zijn/haar gezonde verstand is en redelijk voor zichzelf is blijven denken) is de bewering, dat iemand zonder symptomen tóch iemand anders kan “besmetten”. Het wordt dan een soort religie, waarbij bewijzen worden gebaseerd op ficties. De eerste 4 voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen als aan de volgende 4 voorwaardelijke en directe bewijsvoering is voldaan.

(1) SARS-CoV-2 is niet geïsoleerd uit een ziek persoon;

(2) SARS-CoV-2 is niet in een gezond persoon overgebracht;

(3) SARS-CoV-2 heeft in een gezond persoon dan ook geen ziekte met exact dezelfde symptomen veroorzaakt;

(4) SARS-CoV-2 kan niet uit de gezonde persoon zijn geïsoleerd en vervolgens in minimaal 10.000 gezonde proefpersonen zijn gebracht.

Het vermeende virus kan dus ook geen COVID-19 veroorzaken. Als er geen virus is, die de ziekte veroorzaakt, kunnen de maatregelen ook niet worden uitgeroepen, mits aan de eerste 4 voorwaarden wordt voldaan.

Nu de fictieve PCR-test wordt misbruikt om “besmettingen” aan te tonen, dreigen er weer allerlei maatregelen vanuit de overheid te worden uitgevaardigd. Als u goed gelezen heeft: aan de 8 voorwaarden om te rechtvaardigen dat alleen ernstig zieken in quarantaine zouden moeten worden gebracht, is pertinent NIET voldaan.

Dat maakt de maatregelen onwettig en vormen een inbreuk op onze grondrechten, die wij NIET aan de kant geschoven willen zien en waar ook geen wetten voor zijn uitgevaardigd in onze fictieve toestand.

We zitten dus in een “gemoedstoestand” waar we ons alleen zelf uit kunnen losmaken. Download onderstaande PDF en maak u eigen waarom u niet naar het Regime MAG luisteren en de opsporingsambtenaren en politie MOET wijzen op hun onrechtmatig optreden. Het gezag van de zogenaamde DRIEHOEK (Burgemeester-Politiecommissaris-Officier van Justitie) is door het ontbreken van de eerste 4 voorwaarden een illegaal feestcomité, van nul en generlei gezag. In feite is die DRIEHOEK veroorzaker van bewust gecreërde chaos en repressieve terreur en zouden zichzelf moeten ontmantelen. In plaats van een dooie diender met scherp te laten schieten.


Source: herstelderepubliek.wordpress.com

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet